Rame uz rame sa preduzetnicama koje su mame

14.10.2022.

1 min reading

Rame uz rame sa preduzetnicama koje su mame

Pozivamo sve građane i građanke da se pridruže svojim potpisom 53.615 potpisnika i potpisnica peticije “I preduzetnice su mame”. Hajdemo zajedno da se izborimo da sve mame preduzetnice u Srbiji imaju jednaka prava kao mame u radnom odnosu! Preduzetništvo je temelj svake zdrave ekonomije i ekonomskog napretka, a inovacijama preduzetnici i preduzetnice svakodnevno utiču na naš život, olakšavaju ga i čine ga kvalitetnijim. Kao društvo smo davno prerasli ograničenja kad je preduzetništvo bilo ekskluzivno rezervisano za muškarce i kada je ženama bilo onemogućeno da imaju karijeru. Ipak, u 2022. godini, preduzetnice su nepravednim zakonima, umesto podsticaja da imaju porodicu, primorane da biraju između deteta i posla, dok im se serviraju parole poput “dosta reči nek zakmeči” i “rađaj ne odgađaj”. Lek za nepravdu je solidarnost. Zajedno sa Digitalnom zajednicom izborimo se da ispravimo nepravdu prema svim preduzetnicama koje su mame. Zahtevi inicijative su razumni i pravedni, podržimo ih:

  • Ukinuti zamrzavanje firme kao uslov za dobijanje pune naknade, a ne 50% naknade, za vreme trudničkog odsustva.
  • Pravično obračunavati naknade zarade za preduzetnice kako bi u toku porodiljskog odustva sa rada, radi nege deteta, imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
  • Obezbediti pravo na zagarantovanu naknadu u visini minimalne zarade tokom porodiljskog odsustva tj. do detetovog trećeg meseca života, koje se po zakonu ženama koje su zaposlene plaća.
  • Produžiti pravo na odsustvo mama preduzetnica sa rada, radi nege trećeg i svakog narednog deteta, sa godinu dana na dve godine, kao što je regulisano zakonom za zaposlene majke.
  • Omogućiti pravo prenosa odsustva radi nege deteta na partnera za sve mame preduzetnice, kao što je predviđeno zakonom za sve zaposlene žene.

Clap if you like this post

22

Share with your friends

Similar posts